Shamanistinen Valon Parantajahenkien Kanava


Mitä on Shamanismi?

Shamanismi on ikiaikainen linjassa periytyvä hengellinen kulttuuri, jossa Shamaanilla oli keskeinen rooli yhteisössä. Perinteisesti shamaani on ollut edeltäjiensä tunnistama ja henkimaailman kutsuma henkilö. Shamaanilla on kyky ja taito työskennellä henkimaailman puolella. Hän voi välittää henkimaailmasta tietoa ja energioita sitä tarvitseville ihmisille. Shamaani-sanan alkuperäinen merkitys on "hän, joka tietää ja näkee". Shamaani on usein parantaja ja ennustaja. Kylän valitsema tai tunnustama shamaani neuvoo yhteisöään monenlaisissa ongelmissa ja toimii kanavana erinlaisten henki- tai voimaolentojen ja ihmisten välillä.

Shamanismia on kutsuttu kaikkien uskontojen äidiksi, mutta se ei ole oikeastaan uskonto vaan maailmankatsomus sekä ennen inkarnaatiotamme määrätty elämänpolku. Shamanismin sisälle mahtuvat kaikenlaiset henkiolennot ja shamaani kehittää yleensä itse omaa shamanistista maailmankuvaansa perustuen saamaansa opetukseen, henkimaailman johdatukseen sekä shamanistisilta näkymatkoilta kerättyyn tietoon.

Shamanismissa keskeistä on oma sisäisen tiedon kuunteleminen, joka kiteytyy Rakkaudentähdessä ohjelauseeseen: Ota kaikesta opetuksestamme se, mikä resonoi itsellesi. Kuuntele aina oman sydämesi ääntä. Shamanistinen maailmankuvamme jakautuu kahteen maailmaan, näkyvään ja näkymättömään toiseen todellisuuteen. Siinä on keskeistä eräänlainen syklinen Voimapäivien kierto, jonka keskiössä nähdään maailmanpuu eli elämänpuu.

Shamanismiin liittyy usein muuntuneiden tajunnantilojen eli transsityöskentelyn käyttö yhteytenä henkimaailmaan. Shamanistisen työskentelyn yksi peruskivi on shamanimatkan tekeminen. Shamani matkustaa kolmessa maailmassa, ylisessä, välisessä ja alisessa. Tietäjä tulkitsee shamanimatkallaan saamia näkyjä hyödyntäen saamaansa tietoa arkipäivän elämässä.

Unityöskentely on vahva osa shamanistista osaamista voimallisten pysähdyttävien seremonioiden sekä rituaalien ohella.. Unityöskentely on sekä yöllisen unen hallintaa että muuntuneen valvetietoisuuden eli transsitilan työstämistä. Eriasteinen muuntuneen tietoisuuden tila eli transsi voidaan saada aikaan shamanistisessa rituaalissa rummuttamalla, musiikilla ja tanssilla sekä taitavalla maagisella työskentelyllä henkimaailman avustuksella.

Shamanismissa maailmankäsitys perustuu maagiseen ajatukseen, että kaikki on elävää, kaikella on henki. Vaikka shamanismi on voimallista henkisyyttä, siinä kaikki työskentely aloitetaan aina vahvan maayhteyden ylläpitämisestä. Päivittäiseen harjoitukseemme kuuluu omassa ytimessä eli keskiössä lepääminen ja oman Voiman eheyttäminen.

Shamanistinen polku ei välttämättä ole helppo. Rakkaudentähden omaksumaan shamanistiseen traditioon kuuluvat puhtaimpien valon henkien lisäksi luonnonhenkien, deevojen, elementtaalien, eläinkunnan, kivikunnan ja kasvikunnan kanssa työskentely.


Mitä on Magia?

Ikuisen olemassaolomme ja tietoisuutemme takana on elävä Henki, joka voidaan intuitiivisesti nähdä säihkyvänä Voimaverkkona, mikä muodostaa kaiken olemassa olevan kaikilla taajuuksilla ja kaikissa ulottuvuuksissa. Sinä olet osa tätä elävää Voimaverkkoa.

Voimaverkko värähtelee ja reagoi jatkuvasti kaikkiin siinä tapahtuviin muutoksiin. Pieninkin liikahdus verkossa vaikuttaa kaikkialle ja ilmentyy fyysisessä maailmassa materialisoituen elämäämme ja muokaten kohtaloamme ja todellisuuttamme. Voimaverkko toimii universaalien lainalaisuuksien ja karman lakien mukaisesti. Se sisältää kaiken tiedon Elämästä ja Ykseydestä itsestään. Kun työstämme magiaa, on tärkeää ymmärtää näitä lainalaisuuksia.

Magia on sitä, että havahdut tunnistamaan Ikuisen Itsesi ja yhteytesi kaiken takana vaikuttavaan Voimaverkkoon. Se on Voimaverkossa olevan tietoisuuden eli energian tuntemista. Se on oman henkilökohtaisen Voimasi ohjaamista. Se on sitä, että erinlaisilla menetelmillä vedämme puoleemme toivottua energiaa. Voimme myös vapauttaa energiaa takaisin osaksi Universumin virtauksia. Voimme suunnata energian kulkua tietoisella tahdollamme. Voimme muuntaa ja muokata energioita muuntamalla ja muokkaamalla itseämme, tekojamme, ajatuksiamme.

Voimaverkko kommunkoi kanssamme koko olemassaolomme kautta. Magia on tietoista tanssia osana Universaalia kokonaisuutta. Magia sinänsä Voimana on neutraalia. Se on kuin mikä tahansa luonnonvoima, dualismin ulkopuolella. Mikä tekee magiasta ihmiskokemukselle hyvää taikka pahaa, riippuu omista valinnoistamme, moraalikäsityksistämme ja henkilökohtaisesta etiikastamme ja arvoistamme.


Mitä on Varjotyö?

Koska Magia itsessään on neutraalia Voimaa, vastuu korkeasta eettisestä henkisestä työstä jää loppupeleissä aina itsellemme. Shamanistisen parannuksen polulla työskenteleminen on äärimmäisen vastuunalainen tehtävä. Parannuksessa työskentelemme vahvoilla maagisilla taajuuksilla. Koskettelemme sielujen herkkää ydinolemusta.

Shamanistinen varjotyö on omiin varjoihin, kipukohtiin ja egon keskeneräisiin salaisiin lokeroihin tutustumista. Se on niiden kanssa ystävystymistä ja jokaisen pienen olemuspuolesi sulattamista palvelemaan Korkeinta olemassaolemisen tarkoitusta.

Varjotyöllä voimme työstää suku- ja kollektiivista karmaa. Kaikki parantuminen ja vapautuminen alkaa onnistuneesta varjojen kohtaamisesta. Varjotyö on itsemme puhdistamista, maailmankuvan kirkastamista ja eettisten periaatteiden laadullistamista. Se on vastuun ottamista siitä, että toimit parantajana parhaimman korkeimman tietoisuutesi mukaisesti.

Shamani tekee jatkuvaa varjotyötä itsensä kanssa, koska onnistuneen magian ydin on itsessämme.


Mitä on parantaminen?

Pidämme yhdessä yllä turvallista, rakkaudelliseta Valon tilaa, missä Sinä voit rauhassa kohdata sisimmästäsi kaiken sen, mikä kaipaa yhtyä jälleen osaksi Valon kokonaisuutta. Jokainen on oman itsensä korkein parantaja. Kukaan ei voi parantua Sinun puolestasi. Parantuminen on matka takaisin omaan alkuperäiseen sielun valoon. Se on yhdistymistä takaisin omaan Luoja-lähteeseen ja kaiken takana olevaan Elävään Voimaverkkoon. Se on oman alkuperäisen henkisen identiteetin löytämistä. Se on paluuta oman sieluperheen rakkaden piiriin. Se on myös oman Valosi kirkastamista ja pitkän inkarnaatioketjun pyhittämistä.

" Parantamalla itsesi saat käyttöösi koko sen uskomattoman potentiaalin,

Kuka Sinä Olet.... "

Tahdotko Heimomme Jäseneksi?

Shamanistisesta Tietopankista poimittua:

I make shamanistic power jewelry in the state of Light Prayer. The jewelry is made of natural stones and crystals. A power necklace is used in meditation, on a shamanic journey as a power tool or when counting affirmations in conjunction with manifesting. When you work with your power jewelry, powerful energy is stored in the stones and the...

We have a strong healer group of several thousand people in Finland. We work together voluntarily. We do very powerfull dictance healing every Wednesday between 21:00 and 24:00. You can participate at your own pace in your own way.

One day I was contacted by the spirit world. Their request was that I start painting and drawing energies for people to see. Since then I have been painting healing art. You can order your own healing soul image from me. The price of an acrylic A3 board on canvas is 555 euros + shipping costs.

About my songs. People have listened them arond world. They say you can hear ancient old spirits behind my music. I have recieved all my songs, meaning they are not composet by my mind.


Varaa Oma Shamanistinen Vastaanotto


Shamanistinen etävastaanotto


" Sisäisen Voimasi avulla voit koskettaa Universumin Kauneimpia Tähtiä. Autan Sinua paljastamaan todellisen Valosi. Tuen matkalla kohti ikuista Itseä. Yhdessä löydämme kauneimmat voimavarasi. Avustan shamanistisella maagisella polulla kulkevia kutoutumaan syvemmin Voimaverkkoon... "


Varaa henkilökohtainen vastaanotto Anulta!


Eläinten auttaminen


Kiitoksena kaikille Luonnon Voimaolennoille Anu hoitaa hädässä olevia eläimiä. Sairas eläin voi olla koti- tai villieläin. Hoito voidaan tehdä etänä tai joissakin tapauksissa lähihoitona. Palveluun kuuluu eläinkommunikointi ja mahdolliset ehdotukset, miten eläintä voitaisiin parantaa. Apu eläimelle on maksuton. Kun koet, että haluat kiittää Rakkaudentähteä, voit tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen.


Lisää tietoa laittamalla tekstiviestiä numeroon 0458760480