Onko Sinulla Trauma

02.08.2022

"Kaikki ihmiset kohtaavat joskus elämässään yllättäviä tapahtumia, jotka voivat johtaa ruumiillisen tai henkiseen stressihäiriön syntyyn. Tällaisia ovat mm. onnettomuudet, väkivalta, läheisen äkillinen kuolema, kodin tuhoutuminen, työpaikan menetys, jatkuva kiusaaminen, avioero, raiskaus ja insesti." (https://vastaamo.fi/psykoterapia/kriisi--ja-traumapsykoterapia)

Trauma saattaa painua syvälle psyykeen rakenteeseen, mikäli se on voimakas ja toistunut monta kertaa esimerkiksi lapsuudessa. Traumaattiset tapahtumat voivat käsittelemättöminä jäädä mieleen irrallisina sirpalemaisina muistoina, tunteina, kehon aistimuksina tai itseä koskevina kielteisinä uskomuksina. Ihminen voi yllättäen elää uudelleen samankaltaisia tuntemuksia, joita esiintyi traumaattisen tapahtuman aikaan, kuten pelkoa, turvattomuutta, avuttomuutta tai turtumista.

Traumalle on ominaista, että se puhkeaa pintaan jonkin uuden elämän stressaavan tai järkyttävän muutoksen jälkeen. Tällaisia voivat olla työpaikan vaihdos, koulusta valmistuminen, lapsen syntymä, avioero jne. Melkein mikä tahansa voimakas stressaava tilanne voi nostaa trauman pintaan ja laukaista häiriön oireet. On hyvä muistaa, että myös voimakkaat positiiviset tuntemukset ja elämänmuutokset aiheuttavat ihmiselle stressiä ja vievät paljon energiaa. Trauma saattaa siis tulla esille onnellisessa elämäntilanteesakin.

Avaavat henkiset harjoitukset saattavat antaa traumalle voimaa tulla esille. Sinänsä se ei ole välttämättä huonokaan asia sillä silloin on mahdollista lähteä pysyvälle parantumisen polulle. Trauma sisimässä kuluttaa sisäisi voimavaroja, vaikka se ei olisikaan tietoiselle mielelle aktiivisessa vaiheessa. Mikäli ihmisellä on vakava trauma, suosittelemme henkisellä puolella voimakkaan tasapainottavaa ja maadoittavaa harjoittelua samalla, kun traumaa selvitellään tarpeen tullen myös terveydenhuollon ammattilaisen avulla. Reggressioterapia ja erinlaiset eheyttävät hoidot voivat olla hyvä apuväline trauman parantamisessa. Mitä voimakkaampi ja vakavampi trauma on takana, sen varovaisempi tulisi kuitenkin olla omatoimisessa harjoittelussa ja katsoa huolellisesti auttajankin ammattitaustaa ennenkuin lähtee tekemään terapiaa.

Trauman aiheuttaa monenlaisia oireita ihmiselle. Oireisiin kuuluvat mm. tunne- ja impulssisäätelyn muuttuminen, huomio- ja keskittymiskyvyn muutokset, muutokset minäkäsityksessä, muutokset rikoksentekijän havaitsemisessa, muutokset suhteissa toisiin, somatisointi ja merkitysjärjestelmien muutokset. Voit katsoa näistä oireista tarkemmin sivulta https://www.traumaterapiakeskus.com/18

Mitä voimakkaammat trauman oireet ihmisellä on, sen enemmän hän tarvitsee tukiverkostoa ympärilleen. Henkinen toipuminen on pitkä matka, jossa mennään yksi askel eteenpäin ja joskus kaksi askelta taaksepäin. Kun jotakin traumaa lähdetään työstämään, se täytyy tehdä varovasti, jotta arjenhallinta ja oma olo säilyvät mahdollisuuksien mukaan hyvinä. Suomessakin on paljon sellaisia ammattilaisia, kenellä on sekä henkimaailman puolen, että psykologisen puolen osaamista. Näille auttajille on helppo avautua kokonaisvaltaisesti säilyttäen samalla oman maailmankuvansa. Oma kokemukseni on ollut, etteivät psykologian ammattilaiset reagoi henkiseen ajatteluun negatiivisesti muussa tapauksessa, kuin jos se hallitsee ihmisen elämää epäterveellä tavalla. Silloin puuttuminen onkin paikallaan sillä myös henkisyys voi muuttua ihmistä vahingoittavaksi, jos maadoitus jää kovin pahasti rempalleen. Oireiden kanssa ei kannata koskaan jäädä yksin ja niitä on hyvä ymmärtää, mistä ne kumpuavat. Traumoista on olemassa paljon kirjallisuutta, joita löytyy kirjastostakin. Yksi tunnettu kirja on "Kun tiikeri herää" toinen on nimeltään "Kehon ja mielen yhteys - Stressinhallinnan työkirja"