Shamanismin Määrittelyä

02.08.2022

Yhden määritelmän mukaan Shamaani on parantaja ja tietäjä, joka matkustaa henkimaailmaan ja toisiin todellisuuksiin hakemaan sieltä tietoa yhteisön hyväksi. Shamaani voi matkoillaan muokata astraalia ja parantaa sitä. Shamanistinen tie on vaativa tie ja elinikäistä opiskelua.

Rakkaudentähden työskentelyn taustalla on shamanistinen maailmankatsomus ja ajattelu. Voisimme ehkä sanoa jopa "uus shamanistinen" sillä käsityksessämme yhtyy shamanistiseen ajatteluun New Age ja monet henkiset ja filosofiset ajatusmallit maailmalta.

Anun polku on avautunut äänellä parantamisen ja shamanistisen musisoinnin tasolla ja sieltä kumpuaa myös intuitiivinen tietopankkimme, vaikka järestämmekin myös tavallisia meditaatioita.


Shamanismi Suomessa ja maailmalla

Shamaaneja on ollut olemassa kaikkialla ja kaikkina aikoina aina historiamme kaukaisimpiin vaiheisiin saakka. Tyypillisesti shamaani on ollut heimon keskeinen parantaja, jolla on ollut kykyä myös suojella heimoa vihollisilta ja kuka on tuntenut Jumalien ja henkien tahdon. Aivan alkuperäisiä shamaaneja asustaa vieläkin Afrikassa ja mm. Amazonin sademetsissä. Nämä shamaanit eivät välttämättä ole milloinkaan olleet yhteydessä modernin kulttuurin kanssa ja he kantavat yhä aivan alkuperäistä tietoa shamanistisen kulttuurin harjoittamisesta.

Suomessa Shamanismi näkyy edelleen esimerkiksi useina voima- eli seitapaikkoina. Monilla paikkakunnilla tiedetään toimineen voimakkaita parantajia ja poppamiehiä. Shamanismiin on kautta historian liittyneet näkymatkat ja tiettyjen shamanististen kasvien käyttö. Suomessa ehkä tunnetuimpia kasveja ovat olleet erinlaiset sienet, joista on haettu voimaa matkustaa astraalimaailmassa. Maailmalla kasveja on muitakin. Modernissa shamanismissa usein jätetään varsinaiset psykedeeliset kasvit käyttämättä, mutta yhteys luontoon ja kasvien parantava voima on yhä tallella. Esittelemme tällä sivustolla laajasti ja ennakkoluulottomasti shamanismin eri suuntauksia sillä mielestämme jokaisen shamanismista kiinnostuneen henkilön on hyvä olla tietoinen juuristaan ja historiasta.

Entisinä aikoina shamaanit toimivat lääkäreiden ja sairaaloiden korvikkeina. He valmistivat ihmisille lääkkeitä, joilla pystyttiin parantamaan vaikeitakin sairauksia. Nykyään monet länsimaalaiset ihmiset matkustavat alkuperäiskansojen shamaanien luokse hakemaan parannusta ja henkikirurgiaa ongelmiinsa. Näistä parannuksista on olemassa jopa tieteellistä näyttöä ja tutkimuksia ja niillä on onnistuttu poistamaan vaikeitakin kasvaimia, palauttamaan vaikeasti vammautuneen ihmisen toimintakykyä ja vaikuttamaan myös psyykkiseen eheytymiseen. Shamanistinen parannus on voimakas tapahtuma, johon valmistaudutaan usein useita kuukausia noudattaen tarkkaa elämäntyyliä ja ruokavaliota.

Voimakkaaksi ja hyväksi shamaaniksi ei kasveta hetkessä. Vanhat poppamiehet ovat usein omistautuneet parantamiselle koko elämänsä ajan, he ovat omistaneet koko elämänsä ja olemassaolonsa shamanin tielle. Tie voi kutsua ketä tahansa. Ihminen ei koskaan itse valitse tulla shamaaniksi, vaan hän käy aina läpi tietynlaisen shamanin kutsun. Aikaisemmin henkisille asioille avautunut ihminen joutuu kenties elämänsä kautta tilanteisiin, joissa jopa hänen henkensä ja ainakin kaikki aiempi olemassaolo on uhattuna. Shamanistisen kutsun tunnistaessaan hän kuitenkin löytää aivan uudenlaisen maailman ja erityisesti uuden kyvyn ratkaista omat elämän ongelmat, jonka jälkeen hän on valmis auttamaan oman yhteisönsä jäseniä saavutetuilla tiedoillaan ja taidoillaan. Shamanistinen parannus perustuu aina shamaanin omaan opiskeluun ja kokemukseen parannusmatkoilta, vaikka yleensä shamaani tarvitsee myös paljon oppaita ja joko fyysisiä tai henkisiä opettajia ympärilleen kehittyäkseen tiellään täysivaltaiseksi parantajaksi ja maagikoksi.

Shamaanin tietä voi kuvata pitkäaikaisen ystävämme ja henkioppaamme, Golden Eagelin, sanoin:

Shamaani kokee kehityksessään ahdistavia vaiheita. Maailma hajautuu heille ahdistaviin osiin, jotka hyökkäävät päälle monenlaisina henkinä. Kehitys on todellisuuden uudelleen jäsentymistä. Läsnä on päivittäin minuuden häviämisen ja kuoleman pelko. Prosessissa Shamaani oppii liikkumaan toiseen maailmaan kurinalaisesti ja turvallisesti. Hän on toisessa maailmassa tietoisena ja menee sinne silloin kun on tarvetta. Shamanistisesta tiestä tulee kulkijan voima ja turva.

Rituaalit auttava hyödyntämään voimia, niin että shamaani ei kadota itseään niihin. Shamaani oppii tekniikoita kuten transsi, pahan imeminen ja suojaaminen, joilla samalla parannetaan luottamussuhdetta todellisuuden kanssa ja opetetaan parannettavaa kestämään todellisuuden voimia.

Transsissa shamaani kykenee ohittamaan kunkin kulttuurin tavanomaisen tietämisen ja näkemisen rajat. Shamaanit vapautetaan normaaleista rooleista, esimerkiksi miehenä ja naisena olemisen peloista ja täten he ovat ehkä vapaampia liikkumaan pois minuudestaan, kestävät kuoleman kokemuksen.

Shamanistinen matka vie meidät kosmiseen yhteyteen, elämän ja kuoleman syliin lepoon saamaan voimaa ikuisesta voimanlähteestä. Monissa kulttuureissa shamaani tekee matkan potilaan puolesta. Joskus myös potilas tekee matkan. Usein tuomisina on potilaalle vaikkapa resepti, mistä parantavista yrteistä on keitettävä lääke, että potilas voi parantua.

Shamanismin toinen epätavallinen todellisuus liittyy useassa perinteessä esi-isien henkien maailmaan. Se on kuolleitten jo hiljenneitten maailma. Tuo maailma on kaikkien ihmisten yhteinen viisauden lähde. Siellä elää kaikki se viisaus ja kokemus, jota ihmiskunta on kymmenien tuhansien vuosien kuluessa saanut. Eikä tässä kaikki. Siellä näyttää olevan koko eliökunnan viisaus. Olemisemme syvyyksissä meissä on kaiken elämän tieto läsnä. Puut, kivet ja eläimet voivat suoraan kertoa viisauttaan, kun siirrymme tuohon hiljaisuuden todellisuuteen. Tässä on ihmisen valtaisa mahdollisuus.

Shamanistisen parannuksen vaikutukset voivat olla hyvin konkreettisia. Hoitoon ei kuulu tulkintaa tai palautetta, vaan tarvittavat vastaukset tulevat hoidon aikana ja jälkeen suoraan henkimaailmasta hoidettavalle. Shamaani käy puolestasi keskustelemassa henkimaailmassa astraaliolentosi ja mestareittesi kanssa. He lähettävät tarvittavan avun ja viestit joko unimaaimassa, meditatiivisessa tilassa tai arjen elämässä. Hoidettavan kannattaa pitää kynää ja paperia saatavilla viestien vastaanottamista varten.

Shamanistinen parannus on hyvin voimakas tapahtuma. Shamaani käyttää koko tietoisuutensa ja tahdon voimansa kutsuakseen sinulle korkeimman Kristus itsesi kautta parhaat mahdolliset energiat elämääsi ja suojatakseen kaikki energiapuolen ilmentymäsi valolla. Joskus hoito sisältää myös henkistä kirurgiaa, jonka selvätietoinen henkilö voi tuntea konkreettisina tuntemuksina kehossaan. Usein hoidettava myös kokee ja näkee energian ilmentymiä kolmannen silmän kautta. Näitä ilmentymiä ei kannata säikähtää.