Synergy 12 Kivet

02.08.2022

Synergia kiteet ovat erityinen kokoelma Meteoriitteja, Tektiittejä ja kristalleja, joiden tiedetään aiheuttavan esimerkiksi energiakentän magneettista puskurointia, auttaa chakroja pyörimään ja voivat jopa nostaa ihmisen tietoisuutta korkeammalle asteelle. Kun niitä käytetään yhdessä toistensa kanssa, ne luovat spektrin energiaa, mikä on erittäin hyödyllistä mielelle, keholle ja sielulle.

12 Synergy kristallit ovat Satyaloka kvartsi, moldaviitti, Phenaciitti, brukiitti, danburiitti, Azeztuliitti, natroliitti, Herderiitti, Scoleciitti, Tansaniitti, petaliitti ja Tiibetin tektiitti. Kolmastoista olet sinä itse!

Satyaloka kvartsi luokitellaan yhdeksi maailman korkeammin värähteleviksi kristalleiksi ja siksi se onkin omiaan auttamaan meidät ulos vanhoista energioista. Se tulee etelä-Intiasta, minne tuhannet ihmiset vaeltavat vuosittain etsimään henkistä valaitumista. Satayloka virittää kehomme erityisesti henkiseksi antenniksi, jotta voisimme olla yhteydessä entistä hienovärähteisempiin energiohin.

Moldaviitti kanavoi ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja suodattaa tärkeitä muutoksia elämässä - se on yksi voimakkaimmista uuden ajan kivistä. Moldaviitti kuljettaa ajassa, sallii pääsyn henkiseen tietoon ja saattaa jopa kohottaa tietoisuuden tasoa. Moldaviitin sanotaan sisältävän tähtien pölyä ja avaruusenergiaa.

Danburiittia kutsutaan DNA kristalliksi ja se auttaa energian ja pranan virtaamisessa kehossa. Danburiitin energioita voivat tuntea myös ne, ketkä eivät muutoin ole herkkiä kivienergioille. On homattu, että kehoin maadoitusharjoitukset auttaa danburiittia tuomaan sen voiman entistä täydellisemmin.

Brukiitti on silta-kristalli ylempien chakrojen ja alempien välillä. Brukiitti antaa enemmän selkeyttä korkeampien ja alempien keskusten välille, jotta ne pystyvät toimimaan yhdessä toistensa kanssa ja samalla täydesti toteuttamaan oma tarkoituksensa.

Hederiitti on pään kristalli, joka aktivoi pään alueen chakroja. Se edistää psyykkisiä kykyjä ja auttaa keräämään tietoisuutta näkymättömistä asioista. Hederiitti myös monistaa muiden kiteiden voimaa moninkertaiseksi ja sen takia se on aivan täydellinen Synergy -kristalli.

Phenaciitti on mestari muuntautumisessa ja mukautumisessa. Se auttaa suuntaamaan näkymättömien chakrojen energioita. Se tuo voimakkaita visioita ja auttaa näkemään pidemmälle näkymättömään maailmaan. Se auttaa tuomaan visioita 3 d ulottuvuuteen.

Petaliitti auttaa hylkimään negatiivisia energioita. Se tasapainottaa kehon feminiinistä ja maskuliinista energiaa. Se on voimakkaan suojaava kivi ja se auttaa kehoa pysymään pois epäharmonisista energioista.

Azeztuliitti, "maan keskuskristalli". Kristallin kautta voidaan kanavoida maan sisäisiä olentoja. Auttaa saamaan yhteyttä omaan syvimpään olemukseen sekä tulemaan oman kehon ja fyysisyyden mestariksi.

Tansaniitti on taikakivi, joka helpottaa henkistä tietoisuutta ja kohottaa sisäistä näkemystä. Kivi yhdistetään myös enkelten valtakuntaan, henkioppaisiin sekä ylösnousseisiin mestareihin. Tansaniittia löytyy vain yhdestä paikasta mailmaa, Mount Kilimanjarolta afrikasta. Sitä sanotaan uuden alun kiveksi ja se tuo positiivista energiaa sisäiselle lapsellesi.

Natroliitti on puhdistava kivi, joka auttaa myös fyysistä kehoa puhdistumaan. Monet ovat kertoneet tuntevana kehonsa kevyemmäksi tai kelluvaksi käyttäessään natroliittia. Se auttaa kehoa saavuttamaan niitä tasoja, joita täytyy olla auki jotta voi työskennellä enemmän kristallien kanssa.

Scoleciitti on yhdistymisen kivi. Se auttaa sisäistä itseäsi yhdistymään ja luomaan energiareittejä fyysiseen kehon eteeriseen kenttään. Se on myös eräänlainen yhteistyön kristalli, koska se auttaa muita kiteitä yhdistämään erinlaiset voimansa.

Tiibetin tektiitti on harvinaisen voimakkaan värähteistä kiveä. Se vahvistaa auraa ja auttaa työskentelemään henkisesti. Tiibetin tektiitti auttaa nostaman ihmisen henkistä värähtelyä. Se auttaa sinua kommunikoimaan kristallien kanssa. Se on myös erittäin maadoittava kivi, joka auttaa kuitenkin kehoa pysymään korkeassa energiassa.