Tilan Pyhittämisen Affirmaatio

02.08.2022

Olen kääntänyt suomeksi voimakkaan tilan pyhittämisen affirmaation, jota käytetään opiskelemassani Brasilialaisessa traditiossa. Tämän rukouksen avulla voi puhdistaa ei- toivottuja energioita mistä tahansa.

Rukous on muokattu 8.8.2022 Leijonaportin energiassa. Siihen on lisätty henkimaailman ohjauksessa alkuun ja loppuun osia muista käyttämistäni affirmaatioita. Lopussa lausumme Timanttisäteitä aktivoivan kutsun. Timanttäsäteet ovat säikeitä, joista rukouksessa mainittuVoimaverkko kutoutuu.
Tilan pyhittämisen affirmaatio:


Jumala on ääretön kaiken takana ja kaikkeudessa värähtelevä Voima. Jumalallinen tietoisuus on Voimaverkko, jossa kaikki Elämä saa alkunsa. Voimaverkossa kaikki oleva kutoutuu yhdeksi. Kutsun Jumalaa ja Jumalallista tietoisuutta olemaan läsnä minussa tässä hetkessä. Voin kohdata Jumalan itsessäni kuuntelemalla sisäistä hiljaisuutta sydämessäni.


Äärettömässä Jumalallisen läsnäolon kehässä, joka ympäröi minua, minä vakuutan:

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Harmonia, joka saa kaikki sydämet värähtelemään onnea ja iloa. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat Jumalallisen harmonian värähtelyn.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on rakkaus. Jumala on Rakkaus, joka ympäröi kaikkia olentoja ykseydellä. Tämä huone on täynnä Rakkauden läsnäoloa. Elän, toimin ja olen olemassa tässä rakkauden värähtelyssä. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat rakkauden puhtaan ja pyhän läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Totuus. Kaikki mitä täällä on, kaikki mitä täällä puhutaan, kaikki mitä täällä ajatellaan, on ilmentymää totuudesta. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat korkeimman totuuden läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on oikeus. Oikeus vallitsee tässä tilassa. Kaikki täällä harjoitetut teot ovat oikeuteen perustuvia ja siitä innoitettuja. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tulevat osalliseksi oikeudenmukaisuudesta.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Jumalan hyvyys, mikään pahantahtoinen ei voi tulla tänne. Jumalallinen hyvyys asuu täällä. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat jumalallisen hyvyyden läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Jumala, Elämä itse. Jumala on elämä, joka ilmentyy kaikissa olennoissa. Se on kehon ja mielen terveyttä. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat jumalallisen elämän ja terveyden läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Jumalallinen vauraus. Ikuinen Voima saa kaiken kasvamaan ja kukoistamaan. Jumalallinen vauraus ilmentyy kaikessa, mitä tehdään ykseyden tietoisuudessa. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat jumalallisen vaurauden ja runsauden läsnäolon.

Olen harmonisessa värähtelyssä universaaleissa virtauksissa viisauden, voiman ja ilon taajuudella Jumalan siipien esoteerisen symbolin kautta. Jumalallisen viisauden läsnäolo ilmentyy täällä. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat jumalallisen ilon läsnäolon.

Kaikkein täydellisimmässä alemman itseni ja korkeamman Jumalallisen itseni välisessä yhteydessä pyhitän tämän tilan kaikkein täydellisimmäksi ilmaisuksi kaikista jumalallisista ominaisuuksista, jotka ovat minussa ja kaikissa olennoissa. Ajatteluni energiat ovat Jumalallisia voimia minussa, jotka täyttyvät täällä ja jotka säteilevät kaikkiin olentoihin, muodostaen tämän paikan kaiken hyvän, hyväntahtoisen ja vauraan jakamisen ja vastaanottamisen keskukseksi.


Rukous:

Kiitos, että tämä huone on täynnä Jumalallista läsnäoloa.

Kiitos siitä, että saan elää ja toimia kaikessa värähtelevän voimaverkon osana.

Kiitos siitä, että saan elää osana yhtä pyhää Elämää, totuudessa, terveydessä, vauraudessa, rauhassa, viisaudessa, ilossa ja rakkaudessa.

Kiitos siitä, että kaikki tänne saapuvat saavat tuntea Jumalallisen Voiman läsnäolon.

Kiitos siitä, että olen harmoniassa, rakkaudessa, totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa kaikkien olentojen kanssa. Aamen.


Vahvistus:

Ikuisesti sädehtivä Voimaverkko avautuu minussa. Minä olen osa yhtä pyhää elämää tässä ja nyt, puhtaassa läsnäoloni hetkessä.

Minä olen Valon soturi, minun nimeni on Se rakkaus, joka Sinä olet.

Minä olen ikuinen valo, minun nimeni on se Ykseys, joka Sinä olet.

Minä olen Yksi Elämä, minun nimeni on Se, joka sinä olet.


Kiitos Kiitos Kiitos